De website voor historici
Bijles, examentraining, huiswerk, werkstukken

Bijles bij Beumer loont!

Heb jij bijles nodig in Geschiedenis, Staatsinrichting of Maatschappijleer? Bel dan Mark Beumer!!! Gediplomeerd (WO en HBO) Docent Geschiedenis en Staatsinrichting met als specialisatie Griekse godsdienst en mythologie en causaal redeneren. Daarnaast is er ruimte om elke leerling een gepast advies te geven, aansluitend bij haar of zijn niveau. Mark geeft bijles aan leerlingen op het vmbo-havo-vwo-hbo-universiteit.

Daarnaast biedt Mark Beumer hoogwaardige examentraining voor de vakken Geschiedenis, Maatschappijleer, KCV, CKV en Levensbeschouwing/Godsdienst/Filosofie. Hij combineert hierbij diverse lesmethoden van verschillende niveaus om tot een zo compleet mogelijk beeld te komen van de lesstof.

Mark Beumer verzorgt lessen in Nijmegen en omgeving. Ook op afspraak bij Mark Beumer thuis is mogelijk. Veelal zal dit in weekenden plaatsvinden. Visitaties buiten Nijmegen vragen een bijdrage in de reiskosten.

Voor zijn studie Geschiedenis heeft Mark Beumer onder andere de vakken Europese Geschiedenis, Gendergeschiedenis, Vaderlandse Geschiedenis, Geschiedfilosofie, Historische Documentatiekunde, Filosofie van de Geschiedenis, Historiografie en Klassieke Mythologie gevolgd, alsmede Nederland-Indonesië, Natuur- en Milieueducatie, Romeinse Cultuur en Nachleben, Problemen en Debatten Oudheid (Griekse democratie en christendom), Onderzoekscollege Romeinse keizercultus, Historische hulpwetenschappen, Cultuurlandschappen en Staatsinrichting op Nederlands en Europees gebied. Daarnaast houdt Mark de nieuwste ontwikkelingen bij door regelmatig studiedagen te bezoeken.

Verder kan Mark Beumer hulp bieden bij het maken van huiswerk, het zoeken naar de rode draad en hulp geven bij het maken van werkstukken en het zoeken naar literatuur.

Om de lessen zo actueel mogelijk te maken, bezoekt Mark regelmatig promoties aan de Radboud Universiteit Nijmegen en bezoekt hij relevante lezingen en debatten. Daarnaast is Mark geabonneerd op tijdschriften zoals Historisch Nieuwsblad, Tijdschrift voor Geschiedenis, Kleio en Geschiedenis Magazine. Ook door zijn internationale netwerk wordt hij geïnformeerd met de nieuwste ontwikkelingen op zijn vakgebied.

Let op!

Graag wil Mark Beumer uw aandacht voor  het volgende. Op internet staan vele advertenties van leerlingen uit het middelbaar onderwijs of bijlesinistituten (Bijlesnetwerk.nl, Lyceo) die zich aanbieden om bijles te geven. Dit schaadt de kwaliteit van het onderwijs en ondermijnt de vierjarige of zesjarige studie van historici en docenten Geschiedenis en Staatsinrichting. Mark Beumer vind het onnodig dat ongekwalificeerde mensen zijn/ons beroep afnemen. Indien u bijles wenst, schakelt u dan een gediplomeerd docent in! Vraag naar referenties.

Voor afspraken, gebruik het contactformulier a.u.b.

Uurtarief 2018
Email-consult: € 20,-
Bijles €50.- per uur (inclusief intake, voorbereiding, lesmateriaal, nabespreking, reiskosten).
Leerlingtarief € 50,- per uur
Lessenserie € 5.000,- (docentenhandleiding, leerlingenhandleiding, leerdoelen, literatuuronderzoek, opdrachten)

Recente activiteiten

Januari - april 2018: bijles Esmee (havo 5) examen geschiedenis. Resultaat: geslaagd (6.3).

Oktober 2017-januari 2018: bijles Ines Masse (2 gymnasium) geschiedenis.

September-december 2017: Profielwerkstukbegeleiding aan Jeroen Driessen en Tom Jacobs (vwo 6) "Hoe is Rabobank uit de kredietcrisis van 2008 gekomen?" (resultaat 8,1 - hoogste van de klas)

Januari-juni 2017: bijles Geschiedenis Daniël Schilder. Overleden op 8 juni.

2017: bijles Bram de Weerdt, geschiedenis (havo 3).

Januari 2017: bijles David Tan (havo 3) geschiedenis, levensbeschouwing, maatschappijleer.

2016-heden: studieloopbaanbegeleiding Sven Dokter (hbo).

2016-2017: bijles Ivan Bouwmeester (vwo 4) geschiedenis, maatschappijleer.

September en Oktober 2016: bijles aan Thijs Baaij, leerling aan Internationale School Hilversum. Opdrachten: Internal Assessment Cuban Missile Crisis (19621) en Extended Essay Afghanistan War(1979-1989). 

September 2016 - heden: bijles aan Nathan Masse voor Geschiedenis, Maatschappijwetenschappen en Filosofie/Levensbeschouwing 5VWO.

Juli-Augustus 2016: bijles aan Renate Dinnissen voor Duitse Geschiedenis - HBO Lerarenopleiding Duitse Taal en Cultuur (8.0).

September 2014 - Mei 2016:  bijles en examentraining aan leerling d'Oultremontcollege Drunen Havo 5 in de volgende vakken: Geschiedenis, Levensbeschouwing, Maatschappijleer. Resultaat CSE Geschiedenis: 7.0, Profielwerkstuk 7.0.

Januari 2016 - bijles aan leerling havo 5 (vavo) Nijmegen.

Maart 215 - bijles aan studente HBO Rechten - Hogeschool Utrecht "Kritisch Denken'.

Maart 2015 - advisering aan leerlingen Candea College Duiven vwo 5 Profielwerkstuk Geschiedenis, Latijn/Grieks.

Februari 2015 - medewerking aan leerling Notre Dame des Anges Havo 5 Profielwerkstuk 'Van wijde rokken tot androgynie: de mode van 1950-2000'.

Februari 2015 - mei 2015: bijles en examentraining aan leerling Canisius College Nijmegen Havo 5 in de volgende vakken: Filosofie eindexamenthema 'Mondiale Rechtvaardigheid' (6.7) en Historische Contexten (nieuw examenprograma) (8.2). Resultaat: geslaagd.

 

Bezoek ook onze Facebookpagina's

Docent Geschiedenis en Staatsinrichting

Kleio-Historia