De website voor historici
Geschiedenis - Tijdvakken en specialisaties

De Oudheid is die periode in de geschiedenis die nog steeds tot de verbeelding spreekt. Vele indrukwekkende personen hebben in deze tijd geleefd en hun sporen achtergelaten. Denk aan geschiedschrijvers zoals Plutarchos en Thucydides, maar ook dichters zoals Homeros en Hesiodos. Daarnaast mensen als Alexander de Grote, Aristoteles en vele Romeinse keizers zoals Augustus, Heliogabalus en Constantijn. Hier wil ik graag zoveel mogelijk informatie over de Oudheid plaatsen. Suggesties zijn altijd welkom. 

Acta classica 
Ancient Cultures Research Center
Ancient Historians global 
Ancient History Encyclopedia
Ancient History - Rijksuniversiteit Groningen 

Ancient Mesoamerica 
Ancient Origins

Ancient Society
Antieke Cultuur - Universiteit Utrecht
Apeiron
Arion
Aristoteles Semitico-Latinus en Avicenna Latinus
Boek en Oudheid 
Bulletin of the Institute of Classical Studies

California studies in classical antiquity
Center for Ancient Studies at New York University
Classical Antiquity
Classical philology
Classical Quarterly
Classical receptions journal
Classical review
Classics and Classical Civilisation - Universiteit Leiden
De oude wereld 
De oudheid
De oudheid verbeeld
Epidemics in Western Society Since 1600 with Frank Snowden
Geschiedenis - VPRO
Greece and Rome
Greek gods
Greek Mythology
Greek Mythology (2)
Harvard studies in classical philology 
HistNow 

Histoforum
History of the Ancient World: Ancient History News and Resources 
Hygieia. Godin of Personicatie?
Hygieia (The Greek Goddess of Health)
Institute of Classical Studies London
Institute for the Study of the Ancient World at New York University
International journal of the classical tradition
Introduction to Ancient Greek history with Donald Kagan
Journal of classical sociology
Koninklijk Nederlands Instituut Rome

Liburna Millingen aan de Rijn
Livius Articles on Ancient History
Materiali e discussioni per l'analisi dei testi classici
Mnemosyne
Music journal
Nederlands Instituut te Athene

OIKOS 
Oude Geschiedenis (dr. F.G. Naerebout en dr. H.W. Singor)
Phronesis 
Quaderni urbinati di cultura classica
Rivista di filologia e di istruzione classica
Rijksmuseum van Oudheden
Supplementary papers of the American School of Classical Studies in Rome
Symbolae Osloenses
The Ancient World Online
The Ancient World - Radboud Universiteit Nijmegen
The Classical bulletin
The Classical Journal
The Classical weekly
The Classical world
Zeitschrift für Antikes Christentum

De Middeleeuwen zijn een zeer belangrijke periode voor de geschiedenis. Als overbrugging van de Klassieke Tijd naar de Nieuwe Tijd. De Middeleeuwen kenmerken zich door het vormen van steden en staten, economieën en de opkomst van het christendom als dominante godsdienst met daarbinnen een nog lang levend heidendom.

Anuario de estudios medievales
Archeologia medievale
Artes-faculteit
Byzantijnse Studies Nederland
Early medieval Europe
Essays in medieval studies
Gesta
Herfsttij der Middeleeuwen
Journal of medieval history
Karolingische geleerdheid
Marginal Scholarship. The practice of learning in the early Middle Ages (c. 800 - c. 1000)
Medieval encounters
Medievalist.net
Middeleeuwen Literatuur
Middeleeuwen Startpagina
Musica disciplina  
Nottingham medieval studies
Plainsong and medieval music
Recherches de théologie et philosophie médiévales
Speculum
The Chaucer review
The Early Middle Ages, 284-1000 with Paul Freedman
The Journal of Medieval and Early Modern Studies  
The Medieval History Journal
Viator

De Nieuwe en Nieuwste periode speelt zich af vanaf 1500 tot nu. Het is de periode waarin de Renaissance in Italië tot bloei komt en voor een wedergeboorte van de Klassieke Oudheid zorgt. Daarnaast spelen de Reformatie, de Amerikaanse en Franse Revolutie een grote rol in dit tijdperk. Ook de wereldoorlogen behoren tot dit tijdperk.

Bureau Monumentenzorg Amsterdam 
Charles Dickens 
Charles Ricketts (1866-1931)
De lange twintigste eeuw. Van 1870 tot heden 
De Negentiende Eeuw
De Nieuwste Geschiedenis
Europeana 1914-1918 
European Society for Nineteenth-century Art
Geschiedenis en Egodocumenten
History of the Modern World 

Jane Austen
Journal of Early Modern History 

Kennismaking met de geschiedenis van de Nieuwe Tijd 
Laurens Janszoon Coster Project

Lias 
Louis Couperus

Modern China
Modern intellectual history
Modern History 
Prostitutie in de negentiende eeuw
Rond 1900 
Sherlock Holmes
The Journal of modern history 
The Victorian Web
Werkgroep 18e Eeuw 
Werkgroep Verenigd Koninkrijk der Nederlanden (VKN)
Werkgroep Zeventiende Eeuw 
Willem Bilderdijk

Cultuur is de verzameling van gewoonten en gebruiken. Door de eeuwen heen is de betekenis van het begrip cultuur steeds veranderd, ook in het land van herkomst. Het is belangrijk inzicht te hebben in verschillende culturen om zo tot een beter begrip van beschaving te komen.

Church history and religious culture
City, Culture and Society
Culture, theory and critique
European Civilization (1648-1945) with John Merriman
European Journal of American Culture 
Explorations in Renaissance culture
French politics, culture and society  
Huizinga Instituut Onderzoekschool voor Cultuurgeschiedenis

Internationaal Instituut voor Sociale Geschiedenis
International Journal for History, Culture and Modernity (HCM)
Islamic quarterly
Journal of medieval religious cultures
Libraries & culture
Palestine-Israel journal of politics, economics, and culture
Rural history
Victorian Literature and Culture

Geschiedenis kan niet zonder andere wetenschappen. Politicologie is daar een belangrijk voorbeeld van. Staatsinrichting is een vak dat sterk verweven is met geschiedenis. Hoe vindt staatsvorming plaats? Hoe ontstaan politieke theorieën en wie of wat heeft invloed gehad in het verleden? Politieke besluitvorming heeft altijd al een cruciale rol gespeeld in samenlevingen, verleden of heden. Hoe worden wetten uitgevonden, wie heeft welke macht en waarom? Denk aan de Trias Politica van Montesquieu, de driedeling der machten. Deze is heden in tal van landen de basis van hun staatsvorm. Op deze website wil ik informatie geven of politicologie en staatsinrichting. Denk bijvoorbeeld aan studie en acuele onderwerpen.

Australian journal of politics and history
Analytische Politieke Geschiedenis - Frank Ankersmit

Boekned Politieke Geschiedenis

Centrum voor Parlementaire Geschiedenis 
Club of Madrid
De Rechtspraak
Documentatiecentrum Nederlandse Politieke Partijen
Eerste Kamer der Staten-Generaal 
Gerdi Verbeet 
History of political thought
Netwerk Politieke Geschiedenis

Parlementair Documentatiecentrum Leiden

Politics.be

Politiek 24

Politieke Geschiedenis Facebook

Politieke Geschiedenis - Historisch Nieuwsblad

Politieke Geschiedenis Nederland - 20e eeuw

Politieke Geschiedenis Wordlingo
Tweede Kamer der Staten-Generaal
VSNU

Religie heeft een zeer grote rol gespeeld in de identiteit van kosmos en mensheid. Veel antieke religies uit Mesopotamië, Hellas en Rome hebben een grote invloed gehad op ons denken. Daarnaast monotheïsche godsdiensten zoals christendom en islam. Hieronder verwijzingen naar relevante media. 

Anpere : Anthropological Perspectives on Religion
Archiv für Religionspsychologie
Ars Disputandi: The Online Journal for Philosophy of Religion
Biblical Criticism & Secularisation 
Biblioteca Apostolica Vaticana 
Buddhist-Christian studies
Chinese law & religion monitor
Christian bioethics
Christian Higher Education
Conversations in religion and theology
Culture and religion
Digitaal Katholiek Erfhuis
Historisch Documentatiecentrum voor het Nederlands Protestantisme (1800-heden) 
Instituut voor Oosters Christendom
|nternational journal for philosophy of religion
International journal for the psychology of religion
International journal of education and religion
International journal of the study of the national church
Islam and Christian-Muslim relations
Journal for the scientific study of religion
Journal of Bible and religion
Journal of Christian jurisprudence
Journal of contemporary religion 
Journal of early Christian studies  
Journal of feminist studies in religion
Journal of Management, Spirituality & Religion
Journal of media and religion
The journal of religion
Journal of religion and health
Journal of Religion and Popular Culture
Journal of religion, disability & health
Journal of religion in Africa
Journal of Religion in Europe
Journal of religion, spirituality & aging
Journal of religion & spirituality in social work
Journal of research on christian education
Journal of the American Academy of Religion
Katholiek Documentatie Centrum Nijmegen
Marburg journal of religion
Material religion
Mental health, religion & culture
Method & theory in the study of religion
Nederlandse Religiegeschiedenis
Negotiating Traditions: Popular Christianity in India 
Neue Zeitschrift für systematische Theologie und Religionsphilosophie
Notre Dame English journal
Nova religio
Numen
Politics and Religion
Psychology of religion and spirituality
Religion
Religion and American culture
Religion & literature
Religion, state & society
Reviews in religion and theology
Spiritus
Studies in Christian ethics
Theology and sexuality
Vigiliae christianae
Zeitschrift für antikes Christentum 

De geschiedenis van de economie ofwel de geschiedenis van het economisch denken betreft de ontwikkeling van de economie als wetenschappelijke discipline en gaat onder meer over de verschillende denkers en theorieën op het gebied van politieke economie en economie van de oudheid tot vandaag de dag. Alhoewel de Britse filosoof Adam Smith vaak wordt gezien als de grondlegger van de economie, bouwen zijn ideeën op een substantiële hoeveelheid werk van zijn voorgangers in de achttiende eeuw. Deze hebben zich op hun beurt beroepen op eeuwenoude wijsheden en het toepassen ervan op moderne omstandigheden.

African economic history
African economic history review
Angélique Janssens (assistant professor in social and economic history at the History Department of the Radboud University Nijmegen)
Australian economic history review
Business History (Geoffrey Jones)

Economic history review
Economische geschiedenis van Nederland
European journal of the history of economic thought
European review of economic history
Explorations in economic history
Indian economic and social history review
Irish economy and social history
Journal of the history of economic and social history of the Orient
Journal of the history of economic thought
Nederland 1500-1815
Scottish economy and social history
The journal of economic history
The Scandinavian economic history review

Kennis van de Nederlandse geschiedenis was en is altijd onontbeerlijk om een goed en volwaardig Nederlands burger te zijn. Door kennis van het Nederlandse verleden kent mijn zijn eigen identiteit beter. Nederland is een klein land maar met een sterke geest die altijd het hoofd boven water heeft kunnen houden. Ons Koningshuis speelt hierin een belangrijke factor. Koningin Beatrix zet de lijn voort van staatshoofden die Nederland op de kaart zetten.

200 jaar Grondwet
Anne Frank Museum
Anno Domini 1672
Antoni van Leeuwenhoek. Alle de Brieven/ The Collected Letters
Biografisch Portaal van Nederland
Biografisch Woordenboek van het Socialisme en de Arbeidersbeweging in Nederland (BWSA)
BMGN - Low Countries Historical Review
CKCC ‘Geleerdenbrieven’ 
De Bello Belgico
De canon van Nederland 
Digitale Bibliografie Nederlandse geschiedenis 
Dutch Republic (Nederlands)
Erasmus
Erasmus’ Opera Omnia 
Fré Meis
Gekaapte brieven
Gelders Archief 
Gelders Erfgoed
Geschiedenis van Kekerdom
Geschiedkundige Vereniging Oranje-Nassau 
Gouden Eeuw 
Het geheugen van Nederland
Het verhaal van Indië
Histnow
Historici 
Historische Didactische Collectie
History of the Netherlands: Primary Documents
Hugo Grotius, Dichtwerken: Gravurepoëzie
Hugo Grotius, Dichtwerken: Posteriora
Huis van de Nijmeegse Geschiedenis
Indië in oorlog
Indisch Herinneringscentrum (IHC)
Instituut Nederlands slavernijverleden en erfenis (NiNsee)
Instituut voor Nederlandse geschiedenis
 
Jan Swammerdam (1637-1680), biografie
Karel de Grote Nijmegen
Kekerdom, kerk en geschiedenis
Koningin Beatrix
Koninklijk Huis der Nederlanden 
Loe de Jong. Historicus met een missie 1914-2005
Michiel de Ruyter
Mijn Gelderland 
Millings Jaarboek
Millings Jaarboek (LinkedIn)
Museum Bronbeek
Nationaal Archief 
Nationaal Bevrijdingsmuseum 1944-1945  
Nationaal Instituut Nederlands Slavernijverleden en erfenis (NiNsee)
Nationaal Comité 4 en 5 mei 
Nederlands Auschwitz Comité 
Nederlandse Vereniging van de Tweede Wereldoorlog 
Nederlands Instituut voor Militaire Historie 
Oorlogsgeweld tegen burgers in de Tachtigjarige Oorlog
Reader "Republiek in een tijd tussen Vorsten 1477-1702" (Mark Beumer) 
Regiocanons
Sint Nicolaas (Jan Schenkman)
Sint Nicolaas
Sint Nicolaas 
Theater Instituut Nederland
VOC-kenniscentrum
VOC-scheepswrakken

Theorie en filosofie van geschiedenis proberen antwoord te geven op kernvragen die voor de historicus zo belangrijk zijn. Wat is geschiedenis eigenlijk en hoe moeten wij hier naar kijken? Wat is tijd en welke visies bestaan hierover? is tijd lineair of cyclisch? Hoe belangrijk is het vertellen van een verhaal en waar liggen grenzen tussen modernisten en postmodernisten?

Center for Historical Culture
Constructie van het verleden
De glimlachende sfinx
De historische ervaring - Frank Ankersmit
De Nederlandse stadshistoriografie in internationaal perspectief. Een geschiedtheoretische analyse
Generaties, herinnering en historiciteit
Historiografie, geschiedtheorie en de Nieuwe Retorica
Historiografie East and West
History and Theory
Journal of modern Russian history and historiography
New Literary History
Over de aard, funktie en geschiedenis van 'historiografie': een poging tot plaatsbepaling van een historische discipline
Over het nut en nadeel van de geschiedtheorie voor de historicus
Presence als nieuw geschiedtheoretisch paradigma
Rethinking History
Suplemento de Anuario de estudios americanos. Sección historiografía y bibliografía
Theoretische en intellectuele geschiedenis - Rijksuniversiteit Groningen 
Theory of History
Tijdschrift voor Geschiedenis
Triptiek van de Tijd

Welke rol speelt gender in de geschiedenis. Hoe werd tegen mannelijkheid en vrouwelijkheid aangekeken en welke rol kan gender spelen in arbeidsprocessen en seksualiteit? Tegenwoordig speelt gender steeds meer een grotere rol, bijvoorbeeld bij topvrouwen in politiek en wetenschap of televisiewetenschappen.

American University Journal of Gender, Social Policy & the Law  
Berkeley Journal of Gender, Law & Justice  
The Buffalo women's law journal  
Cardozo women's law journal  
Columbia journal of gender and law
Duke journal of gender law & policy
Focus on gender  
Gender and development  
Gender and education
Gender & history
Gender in management  
Gender Medicine
Gender, place and culture
Gender & society
Gender, technology and development
Gender, work and organization
Genders  
The Georgetown journal of gender and the law
Indian journal of gender studies  
International journal of sexuality and gender studies  
Intersections
Journal of gender, culture and health
The journal of gender, race, and justice
Journal of Gender Studies
The Journal of men's health & gender  
Michigan journal of gender & law
Michigan State Journal of Gender Law
Nan nü
Nashim: a journal of Jewish women's studies and gender issues
Nineteenth-Century gender studies
Politics & gender
Social politics
Studies in gender and sexuality
Unilineal Kinship  
University of Maryland law journal of race, religion, gender, and class  
Visual culture & gender
Wisconsin journal of law, gender & society  

Europa is belangrijk in historisch, geografisch, economisch, religieus, politiek en mentaal opzicht. De Europese geschiedenis is essentieel om Europa in haar huidige situatie te begrijpen en te plaatsen, zeker met grootmachten als de Verenigde Staten en Rusland en China aan de andere kant. Daarnaast komen landen als India op die de huidige wereldeconomieën langzaam zullen verdringen. Het is daarom belangrijk de geschiedenis van Europa en de verbanden tussen andere landen en werelddelen te begrijpen.

1914 
1914-1918 Online  – International Encyclopedia of the First World War
Bronnen WO I (Historisch Nieuwsblad)
De geschiedenis van de Europese Unie
British Army war diaries 1914-1922
Eerste Wereldoorlog (Historisch Nieuwsblad)
European Holocaust Research Infrastructure
European Journal of Turkish Studies

Europa Humanistica
Europe. A Cultural history - prof. dr. P.J.A.N. Rietbergen
Europeana 1914-1918
Huis van de Europese geschiedenis 
In Europa
Industriële geschiedenis van Europa
Mediterrane diplomaten
Nationaal Instituut Nederlands Slavernijverleden en Erfenis (NiNsee)
Niet Westerse geschiedenis
North American Slave Narratives 
Slavernij en jij 
Stichting Studiecentrum Eerste Wereldoorlog 

Kekerdom is een dorp dat is ontstaan in de achtste eeuw en ligt tussen Millingen aan de Rijn en Leuth. Kekerdom en Leuth waren tot 1817 onderdeel van het hertogdom Kleve. Vanaf 1817 behoren ook deze dorpen tot het Vereningd Koninkrijk der Nederlanden. Twee steden die dicht bij Kekerdom liggen zijn Nijmegen en Kleve. Het is daarom interessant om een nadere blik te werpen op deze lokale en regionale geschiedenis.

Atlas van Ferraris (Topografische kaart van België uit 1777)
Bosgeschiedenis (speuren naar bosgeschiedenis Euregio Rijn-Waal)
Gelders Archief
Gemeente Atlas Nederland 1868
Genealogie (Genealogische Vereniging afd. Kwartier van Nijmegen) 
Geofort (nformatie over cartografie, navigatie en geosimulaties)
Geopaden (Over de geologie, cultuurhistorie, geschiedenis van de heuvelrug bij Nijmegen)
Geschiedenis van Kekerdom
Grenspalen in Nederland (Overzichtelijke site met mooie foto's van grenspalen)
Heemkundekring de Duffelt
Het Huis van de Nijmeegse Geschiedenis
Het Kadaster (Informatie over het Kadaster)
Het Leege Land (Landmeters en Vestingbouwers van 1600 tot 1900)
Het Rijk van Nijmegen. Oostelijk gedeelte en de Duffelt 
Hollandschecirkel (Geschiedenis der Geodesie)
In het Laag en omgeving
Kadastrale Atlas Gelderland (Uitgever kadastrale kaarten 1832)
Kekerdomse Kerk
Koninklijke Bibliotheek (Vier eeuwen kranten online)
Kwartier van Nijmegen
Landschap van Iedereen (Landschapsportaal Groesbeek-Ooijpolder-Duffelt) 
Mijn Gelderland
Millings Jaarboek
Monument en Landschap (Gemeente Ubbergen)
Numaga 
Oorlogsdoden Nijmegen
Ploegdriever (Vereniging Landschapsbeheer Groesbeek-Ooijpolder)
Rekenliniaal (Beschrijving geschiedenis rekenliniaal)
Regionaal Archief Nijmegen
Stichting Noviomagus (Geschiedenis over Nijmegen, Oudste stad van Nederland) 
Studiekring Historische Cartografie
Thornse Molen (Geschiedenis van de molen in de Ooijpolder)
Vindjeeigenhuis (Kadaster) (Huidige kadastrale kaart met gemiddelde koopsommen)

De historische cultuur in Nederland heeft na de Tweede Wereldoorlog een enorme ontwikkeling gemaakt. Onze identiteit werd tussen 1940 en 1945 door het nazisme onderdrukt. Na de oorlog ziet men een grote toename van de historische cultuur in Nederland. Musea en heemkundekringen schieten als paddestoelen uit de grond. Nederland wilde haar identiteit terug en dit kon het beste in tastbare vorm. Voorwerpen die centraal staan voor de Nederlandse cultuur werden ondergebracht in nieuwe musea.

Als onderdeel van historisch toerisme heeft de burger heden talloze mogelijkheden tot cultureel vermaak. Men kan een museum bezoeken zoals het Valkhof Museum in Nijmegen of het Rijksmuseum van Oudheden in Leiden. Voorts schieten historische festivals uit de grond. Twee voorbeelden zijn het Romeinenfestival en het Gebroeders van Limburg Festival in Nijmegen. Hierbij staan re-enactors garant voor een glimp in het verleden leven van de mens. Door middel van historische kleding, behuizing en gedrag wordt getracht een beeld te scheppen van verleden werkelijkheid. Men probeert zoals Ranke zei: wie es eigentlich gewesen. Terug naar de bron, hoe gecompliceerd ook want historici weten dat broninterpretatie altijd onderhevig is aan de historiciteit van de onderzoeker. Tijdens het Romeinenfestival wordt het Kops Plateau in Nijmegen veranderd in een Romeins castellum, een Romeinse legerplaats. Hier worden voorts gladiatorenspelen, begrafenissen en andere zaken uit de Romeinse cultuur gevisualiseerd. Zo is ook een replica van een Romeinse reiswagen gebouwd. Tijdens het Gebroeders van Limburgfestival staat het leven van de Gebroeders van Limburg centraal. Drie broers die in 1419 naar Parijs afreisden om daar zeer beroemde kunstenaars van getijdenboeken te worden. Twee dagen lang staat Nijmegen in het teken van de Middeleeuwen.

Een ander belangrijk aspect is de identiteit van een land. Wanneer men zijn eigen geschiedenis niet kent, heeft men als het ware geen geheugen of blauwdruk van zichzelf. De laatste jaren zijn er dan verschillende canons verschenen om de lokale identiteit te bevestigen. Na de canon van Nederland kwamen er veel lokale boekwerken uit over bijvoorbeeld Nijmegen en Groesbeek. Maar ook plaatselijke heemkundekringen spelen een grote rol in lokale en regionale geschiedschrijving. Men wil als het ware de eigenheid vasthouden die in het verleden een grote rol heeft gespeeld. Een nostalgisch verlangen naar een tijd waarin het ogenschijnlijk beter was, maar die grotendeels gebaseerd is op illusie. Om de eigen identiteit beter te leren kennen, bestaat er tegenwoordig de publieksgeschiedenis, die het voor leken duidelijk wil maken wat men allemaal met geschiedenis kan doen. Boeken, lezingen, musea, wandeltochten en kunst zijn allemaal aspecten die een rol kunnen spelen in de historische belevingswereld.

Bronnen en verder lezen

Ankersmit, F., De Sublieme Historische Ervaring (Epe 2007).

Bédarida, F., The Social Responsibility of the Historian (Oxford 1994).

Blaas, P.B.M., Anachronisme en historisch besef. Momenten uit de ontwikkeling van het Europees Historisch Bewustzijn (Den Haag 1988).

Blaas, P.B.M., Geschiedenis en nostalgie. De historiografie van een kleine natie met een groot verleden (Hilversum 2000).

Blaas, P.B.M., De burgerlijke eeuw. Over eeuwwenden, liberale burgerij en geschiedschrijving (HIlversum 2000).

Blaas, P.B.M., Geschiedenis als wetenschap (Den Haag 1979).

Dorsman, L., Jonker, E., Ribbens, K., Het zoet en het zuur. Geschiedenis in Nederland (Amsterdam 2000).

Dunk, H.W., von der, De glimlachende sfinx: kernvragen in de geschiedenis (Amsterdam 2011).

Dussen, J. van der, Geschiedenis & beschaving. Kritische opstellen over verleden, heden en toekomst (Hilversum 2005).

Harmsen, G., Nieuwe inleiding tot de geschiedenis (Nijmegen 1998).

Jansen, H.S.J.J., Triptiek van de tijd: geschiedenis in drievoud (Nijmegen 2010).

Jonker, E., Historie. Over de blijvende behoefte aan geschiedenis (Assen 2001).

Klep, P., Hoetink, C. en Emons, T. (red.), Persoonlijk Verleden. Over geschiedenis, individu en identiteit (Amsterdam 2005).

Laarse, R. van der (red.), Bezeten van vroeger. Erfgoed, identiteit en musealisering (Amsterdam 2005).

Leerssen, J., Rigney, A., Historians and Social Values (Amsterdam 2000).

Mathijsen, M.T.C., Historiezucht. De obsessie met het verleden in de negentiende eeuw (Nijmegen 2013).

Michiels, H. (red.), Lokale geschiedenis tussen lering & vermaak (Hilversum 2004).

Ribbens, K., Een eigentijds verleden. Alledaagse historische cultuur in Nederland 1945-2000 (Hilversum 2002).

Rooijen, M. van, Geschiedenis in de praktijk (Den Haag 1994).

Rossum, M., Heeft geschiedenis nut? (Utrecht 2003).

Tollebeek, J., De ijmeesters. Opstellen over geschiedschrijving in Nederland en België (Amsterdam 1994).

Tollebeek, J., De ekster en de kooi. Nieuwe opstellen over de geschiedschrijving (Amsterdam 1996).

Tollebeek, J., De ziel in de fabriek. Over de arbeid van de historicus (Amsterdam 1998).

Tollebeek, J., Verschaffel, T. en Wessels, L.H.M., De palimpsest. Geschiedschrijving in de Nederlanden 1500-2000 (Hilversum 2002).

Wesseling, H.L., Onder Historici. Opstellen over geschiedenis en geschiedschrijving (Amsterdam 1995).

Websites

Center for Historical Culture (CHC) 

Website over historische romans en historische films