De website voor historici
Welkom bij Kleio-Historia

Kleio-Historia is een bureau voor onderzoek en onderwijs en biedt bijles, examentraining en ondersteuning bij het maken van werkstukken en het schrijven van scripties en artikelen. Daarnaast worden leerlingen en studenten geadviseerd bij stages op scholen. Tevens worden lezingen en presentaties over verschillende onderwerpen en onderzoek aangeboden, persoonlijk en in opdracht. Kleio-Historia richt zich met name op leerlingen in de bovenbouw van het havo, vwo en gymnasium en daarnaast op studenten aan het HBO en WO. Vier speerpunten staan hierbij centraal:

1. Er wordt les gegeven door verschillende lesmethoden te combineren. Elke lesmethode is uniek en biedt unieke benaderingen met de daarbij horende inhoud, vragen en afbeeldingen.
2. De nieuwe wetenschappelijke inzichten worden in het onderwijs geïmplementeerd om de lesstof te bekritiseren en deze in het licht van de nieuwste kennis te plaatsen. Dit gebeurt door het bezoeken van relevante promoties, congressen en symposia.
3. De docent beschikt over een hoogsensitief en analytisch vermogen en is daardoor snel in staat gaten in de kennis van leerlingen en studenten waar te nemen en deze te dichten.
4. Zonder relatie geen prestatie is het devies van Kleio-Historia. Wanneer de relatie tussen docent en leerling/student goed is, wordt kennis overdragen makkelijker.

De website heeft als doel om zoveel mogelijk informatie voor historici te clusteren. Hierbij kunt u denken aan wetenschappelijke literatuur, informatieve websites, studies geschiedenis en historisch toerisme. Het is mijn ervaring dat er veel websites voor geschiedenis zijn, maar veelal versnipperd. Mochten er in uw beleving elementen toegevoegd moeten worden aan deze website, schroom dan niet om een reactie achter te laten. Wij hopen dat u veel plezier zult beleven aan deze nieuwe verzamelplaats.

Verklaring naam 'Kleio-Historia'
Kleio was in de oude Griekse godsdienst de godin der Geschiedenis. Zij was een der negen Muzen en werd afgebeeld met een boekrol, een griffel en in nabijheid van boeken.Ze schreef de namen en daden van grote helden in de wereld op en bewaarde die. Af en toe wordt ze ook met een wateruurwerk afgebeeld. Dat staat symbool voor de tijd die loopt. Net zoals haar acht zusters is ze de dochter van de oppergod Zeus en de Titane Mnemosyne. Kleio baarde de koning van Makedonia, Pieros, haar zoon Hyakinthos. Historia is de Latijnse naam waarvan ons woord historie is afgeleid. De oorspronkelijk betekenis is die van onderzoek, kennis door onderzoek en verslag van opgedane kennis. Historia is verder afgeleid van het Griekse 'histor', dat wetend of kundig betekent en als naamwoord vertaalt wordt met rechter of getuige. Historia was dus een zaak van zien en weten, kennen of oordelen. De betekenis ervan werd geleidelijk aan vervormd tot kennis of verhaal van de menselijke gebeurtenissen, maar oorspronkelijk was het kennis kortweg.