De website voor historici
Archief Agenda

25-11-2014 Congres 'Onderwijs in de 21e eeuw'
Hogeschool van Arnhem en Nijmegen 

28-11-2014 Congres 'Naar eer en geweten' Beroepsethiek en de persona van de historicus'
Koninklijk Nederlands Historisch Genootschap 

Prof. Gadi Algazi (Tel Aviv University)
The history of the scholar's persona in pre-modern times
Prof. dr. Mineke Bosch (University of Groningen)
Historian in the twentieth century
Prof. dr. Herman Paul (University of Leiden)
De persona van de historicus anno 2014
Workshop ‘Herkomst gezocht’ naar  museale verwervingen in Nederland sinds 1933
Workshop Henri Pirenne 

22-12-2014 Promotie Chris Dols 'Fact factory. Sociological expertise and episcopal decision making in the Netherlands, 1946-1972'
Radboud Universiteit Nijmegen 

15-01-2015 Promotie Corien Vuurman 'Fascinatie voor Persepolis. Europese perceptie van Achaemenidische monumenten in schrift en beeld, van de veertiende tot de twintigste eeuw'
Radboud Universiteit Nijmegen 

22 en 23-01-2015 Congres  ‘The Roots of Nationalism: National Identity Formation in Early Modern Europe, 1600-1815’ 
Radboud Universiteit Nijmegen

21-03-2015 - uitgenodigd voor uitreiking Rijksmuseum Junior Fellowship

10-04-2015 - publicatie boek Hygieia. Godin of Personificatie?

21-04-2015 Congres KNHG Tweede Wereldoorlog - Towards a new Second World War Historiography

15-05-2015 VIP Late Rembrandts Rijksmuseum Amsterdam

28-05-2015 Dies Natalis

05-06-2015 Symposium Geschiedtheorie in Nederland - Vrije Universiteit Amsterdam

08-05-2015 Promotie drs. Harry Havekes - Radboud Universiteit Nijmegen

08-09-2015 Radio-interview WFM over mijn boek. Uitgezonden op 18-10-2015

17-09-2015 Oratie prof. dr. Bé Breij Zij waren in Aegina.

18-09-2015 Promotie Floris Meens - Radboud Universiteit Nijmegen. Archeologe en muze. Ersilia Caetani-Lovatelli en het culturele leven in Rome tijdens het Fin de siècle.

15-10-2015 Oratie prof. dr. Dolly Verhoeven - Hoogleraar Gelderse Geschiedenis.

19-10-2015 Geschiedenis Festival 2015
               Lezing Prof. dr. Herman Pleij - Middeleeuwen
               Lezing Prof. dr. Luc Panhuysen - Brieven van Johan de Witt
               Lezing Prof. dr. Ruurd Halbertsma - Droomuitlegging in de Oudheid
               Lezing Prof. dr. Andrew Roberts - Napoleon de Grote
               Lezing Prof. dr. Jonathan Israel - Two Revolutions
               Lezing Prof. dr. Maarten van Rossum - Conference 

05-11-2015 Studiedag De Gouden Eeuw. Beelden van de Gouden Eeuw - Rijksmuseum.

18-12-2015 Afscheidssymposium voor prof. dr. Peter Rietbergen 'Geschiedenis zonder voetnoten'.

18-12-2015 Afscheidsrede prof. dr. Peter Rietbergen “Niet van deze wereld…?” De Katholieke kerk, ‘spiritueel’ imperialisme en het globaliseringsproces.

15-01-2016 Congres Popes and Politics in Late Antiquity - Radboud Universiteit Nijmegen

27-01-2016 Congres Geschiedenis en Actualiteit - Ministerie van Binnenlandse Zaken

30-05-2016 Promotie Coen van Galen, Women and citizenship in the late Roman Republic and the Early Roman Empire.

27-06-2016 Promotie Suzanne van de Liefvoort, Appearance Matters. On authenticity in Roman domestic art.

28-06-2016 Interview Radboud Academie m.b.t. nascholing Geschiedenis

25-07-2016 Interview Sander van Duin m.b.t. de rol van lesmateriaal binnen het geschiedenisonderwijs

09-09-2016 Oratie prof. dr. Maarten de Pourcq

22-09-2016 Congres KNHG - Rhetoric of the past

23-09-2016 Opening tentoonstelling Heaven, Hell & Earth - Stedelijk Museum Den Bosch (VIP)

30-09-2016 Nascholingsconferentie Archimedes -  ‘De waarde(n) van Europa. Lesgeven over Europa en Europees burgerschap’.

01-10-2016 Geschiedenis Festival Den Haag

15-10-2016 Opname College Tour - Kadija Arib, Voorzitter Tweede Kamer.

09-12-2016 Congres Maritieme Identiteit van Holland - Koninklijke Bibliotheek.